Folkets Ting

Folkets Ting är en rörelse som vill återgå till våra urgamla nordiska traditioner att samlas i ting-möte. Här möts vi för att se de problem och tvister som står inför oss och löser dem tillsammans.

Vi är i en tid av förändring där det är dags att agera och snabbt organisera oss för att skydda våra fri och rättigheter. Vi vill se till att vi alla har en framtid där vi är fria, hälsosamma och där vi människor sätts i främsta rummet och där vi får ett slut på företagsdiktatur och korruption. Vår grund är:

1. Vi är har inga politiska affiliationer ur det traditionella perspektivet, vänster, höger mitten. Vårt mål är att bejaka mänskig frihet att samlas och organisera oss för att lösa de problem som står inför oss.

2. Tillsammans är vi starka! Vi är många och den maktelit som ej ser till vårt bästa är inte lika många.

3. Respekt för allas frihet och suveränitet, kärlek och medmänsklighet är våra ledord, inspirerade av ITNJs Declaration of sovereignty och New Earth Projects Blueprint, som är en vision för att ställa om till en hållbar värld.

All extremism och misstankar om infiltration och sabotage kommer att behandlas skyndsamt av gruppens administratörer och moderatorer på ett genomskinligt och direktdemokratiskt sätt. Infiltration av och lobbyism i, folkrörelser är ett av våra största problem, detta kommer att vara ett våra huvudfokus.

4. Vi vill att Svenska folkets grundläggande rättigheter skall återupprättas. Vi har alla rätt att direkt bestämma över vårt eget land, vi har rätt till okorrumperad sjukvård och att besluten som fattas ej är styrda av företagens vinstintressen utan istället av folkets bästa som mål.

5. Vi vill exponera den korrumption och det maktmissbruk som dödar vårt folk och skapar oerhört lidande för så många människor i vårt land.

6. Vi vill samtidigt bygga upp ett nytt samhälle som grundas på riktig, okorrumperad forskning, långsiktigt tänkande och som vilar på en direktdemokratisk grund där det är folkets gemensamma makt som är det högsta beslutsfattande organet.

7. Vi kommer att börja med att ha ett öppet ting-möte i början av varje månad där vi öppet diskuterar och beslutar om hur vi går vidare. Vi kommer att ha 1-3 olika mål och ämnen vi jobbar med under 6 månader per gång (eller längre om det behövs). Dessa tre ämnen är beslutade av tinget som de ämnen som har högsta prioritet att fokusera på för tillfället.

8. Det är allas ansvar att ta positiva inititiativ, vara en positiv kraft, AGERA på ett respektfullt, konstruktivt och sanningsenligt sätt. Det är strikt förbjudet i den här gruppen att företräda andra intressen (ex. lobbyism, företräda andra företag eller organisationer med agendor som går emot våra mål). ALLA har rätt att ta initiativ och lämna förslag på ämnen som vi ska lösa eller agera på.

9. Det är genom att vi alla agerar och faktiskt respekterar och upprätthåller tingets beslut som vi rör oss framåt och skapar det nya sättet att leva och vara på.

Välkommen!

Mer info kommer snart!

Dags att gå en ny väg?

Vi ser ljuset i tunneln!


Tillsammans är vi starka!


%d bloggare gillar detta: